Privacy statement CV C van Bloemendaal

  • Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
  • CV C van Bloemendaal houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
  • Op de websites van CV C van Bloemendaal worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.
  • U treft op de sites van CV C van Bloemendaal mogelijk links naar andere sites aan. CV C van Bloemendaal kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
  • CV C van Bloemendaal kan uw persoonsgegevens verstrekken aan makelaars en/of andere geselecteerde partners van CV C van Bloemendaal wanneer u zich inschrijft voor een service of dienst.
  • CV C van Bloemendaal kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractieniveau (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).
  • Door u aan te melden geeft u CV C van Bloemendaal toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van nieuwbouw-gerelateerde onderwerpen waaronder, maar niet uitsluitend nieuwbouwprojecten en beurzen. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.
  • Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@cvanbloemendaal.nl
  • Dit Privacy Statement van CV C van Bloemendaal kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement.
Privacy Statement- CvB